Sportschutterslicentie

Na invoering van de nieuwe wapenwet in 2006 werd voor het eerst een statuut uitgewerkt voor de sportschutters. Voorheen werden sportschutters gelijkgesteld met particulier wapenbezitters die vuurwapens gebruiken voor het sportieve of recreatieve schieten. De sportschutter had dus, in tegenstelling tot de jagers of de verzamelaars, geen afzonderlijk statuut.

Vanaf 15 juni 2007 heeft de vlaamse sportschutter een volwaardig statuut dat hem de mogelijkheis geeft om alle vergunningsplichtige wapens te gebruiken voor het sportschieten. de sportschutterslicentie heeft dus hoofdzakelijk een functie om het gebruik van wapens te regelen tijdens het sportschieten. Net als een rijbewijs toelaat om een voertuig te besturen (ook als het iemand anders toebehoort), geeft de sportschutterslicentie het recht om vergunningsplichtige wapens te hanteren tijdens het sportschieten.

Bijkomend houdt ook de federale wetgever rekening met de sportschutterslicentie. De houder van een sportschutterslicentie kan sommige vergunningsplichtige wapens verwerven zonder hiervoor telkens een vergunning te moeten aanvragen. De sportschutterslicentie laat de sportschutter toe om vergunningsplichtige wapens te vervoeren. De sportschutterslicentie moet door de gouverneur worden aangenomen om wettige reden “sportief en recreatief schieten” aan te tonen in het kader van een vergunningsaanvraag. In sommige gevallen geldt de sportschutterslicentie ook als wapendrachtvergunning tijdens het beoefenen van b.v. parcourschieten. De houder van de sportschutterslicentie kan via een vereenvoudigde procedure een wapenvergunning aanvragen. De sportschutterslicentie heeft dus ook tal van voordelen in het kader van de Federale wapenwet.

Hetr sportschuttersdecreet legt een aantal voorwaarden op waaraan sportschutters moeten voldoen om hun sport te beoefenen. Het uitgangspunt is dat iedereen die in Vlaanderen het sportschieten beoefent met vergunningsplichtige wapens, houder moet zijn van een (voorlopige) sportschutterslicentie.

De sportschutterslicentie is dus relatief nieuw. VSK lag mee aan de basis van deze regeling en is dooor de Vlaamse regering gemachtigd om sportschutterslicenties te beheren en om praktische en theoretische proeven te organiseren. In het belang van alle leden volgt VSK zeer strikte procedures om elk risico uit te sluiten. Na een controle bevestigde de Vlaamse overheid dat VSK de nodige procedures heeft opgezet om op een efficiëntele wijze de taken als sportschuttersfederatie zo correct mogelijk uit te voeren. 

Op de website van VSK vindt u alle informatie over de Vlaamse sportschutterslicentie. klik hier voor meer informatie over de sportschutterslicentie.